Reglaments
www.minifutbols.lv

2017. gada Latvijas minifutbola čempionāts

Reglaments

1. Čempionāta mērķi un uzdevumi.

1.1. Latvijas minifutbola amatieru čempionāts (turpmāk tekstā – čempionāts) tiek rīkots ar mērķi veicināt sportisku brīvā laika pavadīšanu un noskaidrot spēcīgāko Latvijas minifutbola amatieru komandu.
1.2. Spēcīgākās komandas iegūst tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas Čempionu Līgā kas 2017.gada rudenī notiks kādā no Eiropas valstīm.
1.3. Labākajām komandām tiks dota iespēja piedalīties Baltijas minifutbola klubu kausā, kas 19 un 20 maijā norisināsies Rīgā, Arkādijas stadionā.
1.4. No labākajiem spēlētājiem tiks veidota Latvijas minifutbola amatieru izlase kas no 9 līdz 17 jūnijam piedalīsies Eiropas minifutbola čempionātā EMF EURO2017, kas notiks Čehijas pilsētā Brno.

2. Čempionāta vadība un organizācija.

2.1. Čempionāta organizators ir Latvijas Minifutbola Asociācijas (LMFA) organizatoru komiteja sadarbībā ar pilsētu pašvaldībām (turpmāk tekstā- organizators), e-pasts: office@lmfa.lv, tel: +371 26161411
2.2. Čempionāta  galvenais tiesnesis Mareks Ķere e-pasts: office@lmfa.lv,tel.: +371 26161411

3. Čempionāta norises vieta un laiks.

3.1. Čempionāts notiek no 2017. gada  aprīļa līdz 2017. gada septembrim.
3.2. Čempionātā piedalās 11 komandas.
3.3. Komandas izspēlē 1 (viena) apļa čempionātu sabraukumu veidā, (regulārais čempionāts).
3.4. Katrā sabraukumā komanda aizvada 2 (divas) spēles.
3.5. Sabraukumi notiek dažādās Latvijas pilsētās.
3.6. Pēc izspēles katrai komandai ar katru, komandas sadala no 1 līdz 6 vietai un no 7 līdz 10 vietai un komandas sabrauc uz finālu kur izspēlē vietu sadalījumu.
3.7. Komandai kas regulārajā čempionātā ieņems 11 (vienpadsmito) vietu, čempionāts beigsies.
3.8. Čempionāta norises vietas

  • 30. aprīlis I Sabraukums – Tukums
  • . maijs II Sabraukums –
  • . jūnijs III Sabraukums –
  • . jūlijs IV Sabraukums –
  • . augusts V Sabraukums – 
  • . septembris VI Sabraukums –
  • . septembris Fināla Sabraukums –

4. Dalībnieki.

4.1. 2017. gada čempionātā var piedalīties jebkura vīriešu komanda no Latvijas  kas apņemas ievērot un pildīt reglamenta nosacījumus.
4.2. Spēlētājs, kuram ir spēkā vai pēdējos 2 (divus) gadus ir bijis profesionāls futbolista līgums Latvijā vai citā valstī, nevar piedalīties.
4.3. Spēlētājam jāizturas pret organizatoriem un reglamentu ar cieņu un godprātīgi jāsniedz informācija par pieteiktajiem spēlētājiem.
4.4. Spēlētāji ir vienlīdz atbildīgi par savas komandas katra spēlētāja iesniegto informāciju.
4.5. Organizatori patur tiesības pieņemt galējo lēmumu par komandas vai atsevišķa spēlētāja pielaišanu pie spēlēšanas čempionātā, ja tiek konstatēta reglamenta neatbilstība, pārkāpums vai kāds cits apstāklis, kas organizatoriem liekas aizdomīgs vai nepieņemams.
4.6. Ja sabraukuma norises laikā vai jebkurā laikā pēc tā līdz čempionāta beigām, organizators atklāj un konstatē faktu par nepatiesi sniegtu informāciju, no čempionāta tiek diskvalificēta visa komanda, kā arī tiek anulēti visi rezultāti.
4.7. Vienas komandas sastāvā čempionātam drīkst pieteikt 25 (divdesmit piecus) spēlētājus.
4.8. Uz katru sabraukumu komanda piesaka 15 spēlētājus kas piedalīsies sabraukumā.
4.9. Spēlētājiem jābūt 16 gadu veciem (ne jaunākiem kā 2001. gadā dzimušiem). Ja uz sabraukuma norises laiku spēlētājam ir vēl 15 gadi (bet šogad būs 16 gadi) lai piedalītos ir vajadzīga vecāku atļauja.
4.10. Komandai jābūt tērptai vienādas krāsas kreklos, bet vārtsargam atšķirīgā.
4.11. Jaunus spēlētājus drīkst pieteikt jebkurā laikā līdz sabraukuma sākumam pie nosacījuma ka nav pieteikti visi 25 spēlētāji.
4.12. Spēlētājs drīkst pāriet uz citu komandu jebkurā laikā līdz sabraukumam, bet tikai vienu reizi čempionāta laikā un ar nosacījumu ka abas komandas pārstāvji piekrīt pārejai.
4.13. Pēc regulārā čempionāta beigām (p.3.3.) pārejas uz citām komandām vairs nav atļautas.
4.14. Komandas spēlētājiem jāierodas uz čempionātu ar derīgu personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju, galvenajam tiesnesim ir tiesības pieprasīt spēlētājam pierādīt savu identitāti.

5. Čempionāta spēļu norises kārtība.

5.1. Spēles notiek minifutbola laukumā ar mākslīgo vai dabīgo zālāju 24-26 m x 44-46m).
5.2. Vārtu izmēri 4m x 2m.
5.3.  Ar 6 (sešiem) pret 6 (sešiem) spēlētājiem (vārtsargu ieskaitot) un tiek spēlētas pēc starptautiskajiem 6x6 minifutbola noteikumiem.

5.4. Spēles ilgums 2 puslaiki pa 20 minūtēm, laiks netiek stādināts, bet var tikt piešķirts kompensācijas laiks pēc tiesneša uzskatiem.
5.5. Pārtraukums starp puslaikiem ne vairāk kā 5 minūtes.
5.6. Lielajam finālam par medaļām kvalificējās pirmās 6 (sešas) komandas.
5.6.1. Komandas kas pēc regulārā čempionāta iegūst 1 (pirmo) un 2 (otro) vietu iekļūst pusfinālā, komandas kas pabeidz 3 – 4 – 5 – 6 vietā, spēlē ceturtdaļfinālā.
5.6.2. Ceturtdaļfinālā nr. 1 (viens) spēlē 4 (ceturtā) vieta ar 5 (piekto) vietu un ceturtdaļfinālā nr. 2 (divi) 3 (trešā) vieta spēlē ar 6 (sesto) vietu.
5.6.3. Komandas kas ceturtdaļfinālā zaudē, spēlē par 5 (piekto) vietu.
5.6.4. Komanda kas uzvar ceturtdaļfinālā nr. 1 (viens) spēlē pusfinālā ar komandu kas uzvarēja regulārā čempionātā. 1 – 4/5
5.6.5. Komanda kas uzvar ceturtdaļfinālā nr. 2 (divi) spēlē pusfinālā ar komandu kas  regulārā čempionātā ieņēma 2 (otro) vietu.  2 – 3/6
5.6.6. Komandas kas zaudēja pusfinālos tiekas spēlē par 3 (trešo) vietu.
5.6.7. Komandas kas uzvar pusfinālos tiekas finālā.
5.7. Mazajā finālā par 7-10 vietu piedalās pārējās komandas.
5.7.1. Mazajā pusfinālā nr.1 (viens) tiekas komandas 7 (septiņi) un 10 (desmit).
5.7.2. Mazajā pusfinālā nr. 2 (divi) tiekas komandas 8 (astoņi) un 9 (deviņi).
5.7.3. Komandas kas zaudē mazajos pusfinālos spēlē par 9 (devīto) vietu.
5.7.4. Komandas kas uzvar mazajos pusfinālos spēlē par 7 (septīto) vietu.

6. Uzvarētāja noteikšana.

6.1. Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara - 3 punkti; neizšķirts - 1 punkts; zaudējums - 0 punktu).
6.2. Ja divām vai vairāk komandām ir vienāda punktu summa, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir labāki rādītāji:
6.2.1. vairāk punktu savstarpējās spēlēs,
6.2.2. labāka vārtu starpība savstarpējās spēlēs, (neskaitot komandu, kura ieņem augstāku vietu, pamatojoties uz punktiem savstarpējās spēlēs).
6.2.3. labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs:
6.2.4. lielāks vārtu guvums visās spēlēs
6.2.5. labāks fair play rādītājs.
6.2.6. par dzelteno kartiņu – 1 pt.
6.2.7. par otro dzelteno kartiņu un sekojošo sarkano – 3 pt.
6.2.8. par tiešo sarkano kartiņu – 5 pt.
6.3. Ja komanda neierodas uz sabraukumu bez attaisnojoša iemesla, komandai tiek piešķirti zaudējumi ar 0:5 visās spēlēs kas bija paredzētas sabraukumā.
6.3.1. Ja komanda atkārtoti neierodas uz sabraukumu bez attaisnojoša iemesla, komandai tiek piešķirti zaudējumi ar 0:5 visās spēlēs kas bija paredzētas sabraukumā, un komanda tiek izslēgta no čempionāta.
6.4. Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0:5, ja tā nospēlēja vismaz 50% no čempionāta paredzētā spēļu skaita un komandas rezultāti tiek ņemti vērā, nosakot komandas vietu sadalījumu turnīra tabulā. Gadījumā, ja komanda ir nospēlējusi mazāk kā 50% no paredzētā spēļu skaita, komandas rezultāti tiek anulēti un netiek ņemti vērā, nosakot komandu vietu sadalījumu turnīra tabulā. Brīdinājumi un vārtu guvumi, kuri tika iegūti spēlēs pret komandu, kura izstājās vai tika izslēgta no čempionāta, tiek anulēti.
6.5. Fināla sabraukumā, ceturtdaļfināla, lielajos un mazajos pusfinālos kā arī visās spēlēs par vietām, ja pamatlaiks beidzās neizšķirti komandas izpilda pēcspēles uzvarētāja noteikšanas sitienus.
6.5.1. Katra komanda izpilda pa 3 (trīs) sitieniem ko izpilda dažādi spēlētāji.
6.5.2. Jā rezultāts arī tad ir neizšķirts komandas turpina izpildīt sitienus līdz viena komanda gūst vairāk vārtus pie nosacījuma ka abām komandām būs vienāds sitienu skaits.
6.5.3. Pēc 3 (trešā) izpildītā sitiena, sitienus var izpildīt jebkurš spēlētājs, arī tas kas jau sita un to var darīt līdz pat beigām.
6.5.4. Ja sitienu izpildes laikā viena komanda vairs nevar iegūt tik pat vārtus cik otra komanda izpildot visus 3 (trīs) sitienus, procedūra nav jāturpina.

7. Tiesneši.

7.1. Čempionāta spēles norisinās “FAIR PLAY” (Godīgās spēles) gaisotnē.
7.1.1. tiesnešus spēlei nozīmē galvenais tiesnesis.
7.1.2. galvenā tiesneša nozīmējums ir galīgs un neapstrīdams.
7.1.3. jebkurš spēles tiesnešu lēmums spēles laikā ir galīgs un neapstrīdams.
7.2. Spēlētājs tiek brīdināts par pārkāpumiem ar dzelteno kartiņu. Par 2 (diviem) brīdinājumiem vienā spēlē spēlētājs tiek noraidīts no laukuma.
7.3. Noraidījuma gadījumā komanda 5 (piecas ) minūtes spēlē mazākumā.
7.3.1. spēlētājs tiek noraidīts līdz spēles beigām.
7.3.2. ja komanda ielaiž vārtus spēlējot mazākumā kad ir noraidīts spēlētājs, komanda atsāk spēlēt pilnā sastāvā.
7.3.3. ja komanda gūst vārtus spēlējot mazākumā kad ir noraidīts spēlētājs, komanda turpina spēlēt mazākumā.
7.3.4. ja abās komandās tiek noraidīti spēlētāji un spēlējot nepilnos sastāvos viena no komandām gūst vārtus, komandas turpina spēlēt nepilnos sastāvos.
7.4. Noraidītais spēlētājs var piedalīties nākošā spēlē ja:
7.4.1. tiek noraidīts par 2 (diviem) brīdinājumiem.
7.4.2. tiek noraidīts par “acīmredzamas vārtu gūšanas iespējas liegšanu”.
7.5. Jebkurš cits noraidījums ir automātiski ar 1 (vienas ) spēles diskvalifikāciju.
7.5.1. jebkurš cits noraidījums, izņemot augstāk minētos punktus 7.4.1. un  7.4.2., un incidents tiek izskatīts disciplinārajā komisijā un balstoties uz disciplinārā reglamenta pielikumu tiek  piespriesta papildus diskvalifikācija un naudas sods.
7.6. Čempionāta galvenajam tiesnesim ir tiesības nepielaist pie spēles un/vai neļaut turpināt piedalīties Čempionātā komandai vai Spēlētājam, ja rodas aizdomas, ka:
7.6.1. spēlētājs ir sagrozījis datus pieteikumā;
7.6.2. spēlētājs uzdodas par citu personu;
7.6.3. spēlētājs vai komanda neievēro Čempionāta noteikumus vai Reglamentu;
7.6.4. spēlētājs vai komanda veic negodīgas darbības vai atklājas kādi maldinoši apstākļi;
7.6.5. spēlētājs atrodas alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē.

8. Protesti.

8.1. Komandai ir tiesības iesniegt protestu par tiesnešu darbībām.
8.2. Komandas protesta gadījumā, spēles tiesnesis veic attiecīgo ierakstu spēles protokolā pēc kluba pārstāvja sniegtās informācijas 20 minūšu laikā pēc spēles beigām.
8.2. Rakstisks protests, adresēts LMFA DK, 24 stundu laikā (ja nākamā diena (dienas) ir Latvijas valsts svētku diena vai brīvdiena, tad nākamajā darba dienā) jānosūta uz norādīto e-pastu office@lmfa.lv
8.3. Protestā jāiekļauj iemesls un tā detalizēts apraksts.
8.3.1. protestu jāparaksta komandas pilnvarotai personai.
8.3.2. protestu iesniedzot, klubam jāiemaksā LMFA bankas kontā summa, kas ir norādīta LMFA DR (Disciplinārā reglamenta) pielikumā.
8.3.3. maksājuma apliecinošs dokuments kopā ar protestu jāiesniedz LMFA čempionāta organizatoriem.
8.3.4. ja LMFA DK protestu apmierina, iemaksātā nauda tiek atmaksāta protesta iesniedzējam pilnā apmērā.
8.4. Ja 24 stundu laikā pieteiktā protesta teksts netiek iesniegts LMFA (ja nākamā diena ir Latvijas valsts svētku diena vai brīvdiena, tad nākamajā darba dienā), tad klubs tiek sodīts, pamatojoties uz LMFA Disciplināro reglamentu.
8.5. Protestus izskatīšanai nepieņem, ja tie iesniegti par 6 metru soda sitienu, ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

9. Finansiālie noteikumi

9.1. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos Čempionātā (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz komandas.
9.2. Izdevumus kas saistīti ar Čempionāta organizāciju un tiesāšanu sedz Organizators.
9.3. Dalības maksa katrai komandai tiek noteikta EUR 500 (pieci simti EUR, 00 centi).
9.4. Komandas piedalās lielajā un mazajā finālā, bez papildus maksas.
9.5. Komandas kas piedalās čempionātā, bez papildus maksas var piedalīties arī LMFA rīkotajā kausa izcīņā.

10. Apbalvošana

10.1. Čempionāta pirmās 3 (trīs ) vietas ieguvušās komandas tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām.
10.1.1. Tiek apbalvoti arī spēlētāji ar individuālajām balvām.
10.2. Organizatoriem ir tiesības piešķirt citas veicināšanas balvas.

11. Medicīna

11.1. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, un piedalās spēlē uz paša risku.
11.2. Organizatori uz katru Posmu nodrošina pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu (Ātrās medicīniskās palīdzības brigādi vai medicīnas darbinieka atrašanos uz vietas).

12. Pieteikšanās

12.1. Čempionātam komandas var pieteikties no 01.02. līdz 01.04. interneta vietnē.
12.2. Komandas nosūta aizpildītu pieteikuma formu līdz 25.aprīlim.