Pieteikuma forma


Rekvizīti:

Biedrība "Latvijas Minifutbola Asociācija"
Jur. adrese: Strēlnieku iela 1-3, Rīga, LV-1010
Tel.: 26161411
Reģ. Nr. LV40008219667
Konts: LV52HABA0551038081281
A/S "Swedbanka", Kods: HABALV22